mlfk.net
当前位置:首页 >> 喺 >>

在粤语口语里“系”即“是”,“喺”即“在”,有时由于打字原因会混用,“系”在打字的时候更容易打出来。很多时候粤语口语打出来都只是找同音字,意思理解到就是了,不讲究是不是正字。 另外,“系”读第四声,“喺”字读第二声。

1.这里的“先”是语气助词而已,没意思的,相当于啊,噶,咖等。“走先”的"先"才有首先的意思。 2.近(G辅音)排:近日,最近..指时间.;远近(K辅音),指距离。 3.系和喺是一样的,香港不用简体字才写喺。都指在或是的意思. 发2声是在,发3声是是.

粤语「喺道」和「响道」有何区别 是一样的,“喺”和“响”都是“在”的意思,可能原先是不同地域的人群的不同叫法,看来现在两个叫法都通用的了。例如“喺屋企”和“响屋企”都是在家里的意思。

上世纪7、80年代有个时期的工人最低工资是36元每月。由于当时基本还是大锅饭铁饭碗,勤劳的与懒惰的工人收入差别不大,所以说“做又三十六,唔做又喺三十六”。

你在哪里工作,你是干什么的,你做哪一行,你单位是哪里。 你喺边处做嘢:喺=在 边处=哪里 做嘢=做事 ps:不用分析,本意就是如此。

"喺度"是正确写法, "系度"是错别字但好多人贪方便都是这样写, 能看懂就行. 粤语字有好多时候都是平时网络聊天的时候不是很讲究用正确的字, 比如"咁"写成"甘".

有错字0.0应该是 系唔系嘅啫.喺跟系是不同的一个代表在哪:喺度,一个代表是:系

喺 是“在”的意思 呢度 是“这里”的意思 喺呢度等过 就是在这里等过 是陈述已经发生并且过去了的事情 喺呢度等 就是在这里等 表示约定 粤语并没有 喺过呢度等 这样的说法 希望能帮到你

“顶盖”(普通话)=“点解”(粤语) 翻译:为什么 “喺”,其实是“系”,翻译:是 ”白话“,翻译:白话、粤语 “嘅”,翻译:的 整句话翻译:为什么是粤语(白话)的?

咩、mè 无韵母可选 表示“什么” 乜、mè 同上 表示“什么” 嘅、gē 无字可举例 表示“的” 嗰、gō 不能读成“锅” 表示“这” 嘢、yé 爷 表示“事、情况、状况” 嬲、loù 漏 表示“经常、一般……” 啱、eàm 没有前面的拼音字母(声母)可选 表“合适” 啲、dì 无...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mlfk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com